Luxury

 چند سالي ست ظهور شبكه هاي اجتماعي منجر به باز شدن فضايي آزاد شده كه از آن طريق نوكيسگان، به خود نمايي نداشته هاي پيشين و داشته هاي امروزشان مي پردازند. طنز ماجرا اين جاست كه

ادامه مطلب »

حکایت جیوه

ابتدای پاییز 95بود. ما سه نفر بودیم که مطابق قرار پیشین دور هم جمع شدیم.

ادامه مطلب »

راز شيك بودن

راز شيك بودن در چيست؟  رازی كه فراگرفتن آن زندگی اجتماعی ، اقتصادی و فردی بسياری را تغيير می دهد.  بگذاريد در همين ابتدا به  يك مسئله ی مهم بپردازيم: روز و شب ،بسيار اتفاق مي افتد كه كلما

ادامه مطلب »
img01

Luxury
بزرگنمایی تصویر


Luxury

 چند سالي ست ظهور شبكه هاي اجتماعي منجر به باز شدن فضايي آزاد شده كه از آن طريق نوكيسگان، به خود نمايي نداشته هاي پيشين و داشته هاي امروزشان مي پردازند. طنز ماجرا اين جاست كه

بیشتر بدانید
img01

حکایت جیوه
بزرگنمایی تصویر


حکایت جیوه

ابتدای پاییز 95بود. ما سه نفر بودیم که مطابق قرار پیشین دور هم جمع شدیم.

بیشتر بدانید
img01

راز شيك بودن
بزرگنمایی تصویر


راز شيك بودن

راز شيك بودن در چيست؟  رازی كه فراگرفتن آن زندگی اجتماعی ، اقتصادی و فردی بسياری را تغيير می دهد.  بگذاريد در همين ابتدا به  يك مسئله ی مهم بپردازيم: روز و شب ،بسيار اتفاق مي افتد كه كلما

بیشتر بدانید