مقالات

news photo

راز شيك بودن

راز شيك بودن در چيست؟ 
رازي كه فراگرفتن آن زندگي اجتماعي ، اقتصادي و فردي بسياري را تغيير مي دهد. 

بگذاريد در همين ابتدا به  يك مسئله ي مهم بپردازيم: روز و شب ،بسيار اتفاق مي افتد كه كلماتي مانند " شيك" و " مد " را مي بينيم و مي شنويم. 
نتيجه ي سال ها تحقيق آكادميك نشان مي دهد انسان طبيعتا دوست دارد زيبا به نظر برسد. پس از هزاران سال عبور از تمدن بشري كه انسان هميشه به نحوي در حال زينت بخشي و جلوه گري بوده ، امروز در قرن بيست و يكم به مفاهيمي مانند " شيك"، "مد" و "لوكس" رسيده ايم. همه ي برند هاي تجاري ، همه ي فروشگاه ها ادعا مي كنند مي توانند شما را شيك كنند يا كالايي به شما ارائه دهند كه لوكس و شيك ست. با اين حال چرا در طول دهه ها و در ميان اين همه أشخاص سرشناس از بازيگران سينما و سياستمداران و ورزشكاران، در هر چند دهه يك يا دو نَفَر ماندگار در اذهان مي شوند؟ 

اين ماندگاري و در ذهن افراد ماندن يك راز ست. رازي كه فراگرفتن آن زندگي اجتماعي ، اقتصادي و فردي بسياري را تغيير مي دهد. كافي ست در هر شغلي كه هستيد در ياد افراد بمانيد، كافي ست فقط با يك ديدار،مخاطبتان هرگز حضور و وجود شما را فراموش نكند. 
آيا اين مستلزم داشتن يك چهره ي زيبا ست؟ جواب قطعا منفي ست. آيا تا به حال ستاره هايي را نديده ايد كه از زيبايي چهره چندان بهره اي ندارند اما همه جا در خاطر پير و جوان مانده اند ؟ مثال ها متعدد ست و قطعا شما هم داريد همين حالا در ذهنتان مرور مي كنيد. پس اين راز چيست كه نه به خريد از كالاهاي گران قيمت از برند هاي تجاري ربطي دارد نه به چهره ي زيباي خداداد؟ 
برند هاي تجاري خيلي دوست ندارند شما اين راز را بدانيد چون بازي شان را مي خوانيد. 

منتظر پست بعدي باشيد. در پست بعدي اين راز را شفاف با شما مطرح مي كنيم.

برچسب:
تاریخ نشر مقاله: ۰۸ خرداد، ۱۳۹۶